19 mars 2020

”Tack för era insatser och visad omtanke för varandra”

Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) riktar ett brev till kommunens invånare och medarbetare med anledning av coronaviruset.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, i Tyresös centrumgalleria.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Jag vill först framföra ett stort varmt tack till alla er som på olika sätt bidrar till att minska smittspridningen och på så sätt skyddar och visar omtanke för de mest utsatta. Era insatser minskar belastningen på sjukvården, vilket är det viktigaste vi nu kan göra för att så många som möjligt ska kunna få den vård de behöver.

Inom skolan, förskolan och äldreomsorgen jobbar medarbetare ihärdigt för att barn och äldre ska vara trygga och att undervisningen säkerställs. Inom kommunens övriga verksamheter arbetar man med åtgärder till följd av coronaviruset på en mängd olika sätt. Jag känner både stolthet och stort förtroende för våra professionella medarbetare som med stort engagemang arbetar för invånarnas bästa.

Stötta dem omkring dig

Vi påverkas alla på olika sätt av coronaviruset och vi måste förbereda oss på att det kommer att bli en utdragen process. Det är viktigt att vi alla fortsätter på den inslagna vägen och gör vad vi kan för att begränsa smittspridningen och skydda utsatta grupper.

Det är också angeläget att vi stöttar dem som behöver det. Du kan erbjuda dina nära och kära och grannen hjälp med att exempelvis handla. Det kan vara ett stort och välkommet stöd.

Du som är 70 år eller äldre och inte har hjälp från kommunen, och inte heller har anhöriga som kan hjälpa dig att handla, är välkommen att ringa till kommunens Servicecenter (telefon 08-578 291 00) så kan de ge dig råd.

Du som har möjlighet att handla lokalt och stötta de företag som har stort bortfall av kunder – gör gärna det! Genom att göra dina inköp hos våra lokala företagare ger du dem ditt stöd.

Beredskap finns

I Tyresö har vi planer för hur vi hanterar ett större utbrott av sjukdomen och personalbrist i våra verksamheter. Det finns en beredskap för att anpassa kommunens insatser, så att omsorgstagarnas behov ska bli tillgodosedda.

Jag vill uppmana Tyresöborna att kontinuerligt följa myndigheternas, Region Stockholms och Tyresö kommuns råd så att vi alla kan hjälpas åt att inte sprida smittan vidare.

Här är några åtgärder som kommunen har genomfört:

  • Besöksstopp på samtliga fyra vård- och omsorgsboenden i kommunen.
  • Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen C3L har undervisning på distans från och med torsdagen den 19 mars.
  • Tyresö kommun genomför endast de evenemang som enligt Folkhälsomyndighetens riskanalys inte anses leda till en ökad risk för smittspridning.

Avslutningsvis vill jag tacka för era insatser och visad omtanke om varandra.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 mars 2020