12 mars 2020

Besöksstopp på samtliga vård- och omsorgsboenden

Tyresö kommun har beslutat att införa besöksstopp på samtliga fyra vård- och omsorgsboenden i kommunen. Åtgärden görs för att minska risken för smittspridning av coronaviruset (covid-19), då äldre är en riskgrupp. Besöksstoppet gäller från och med den 12 mars och tills vidare.

(Detta är en nyhet från den 12 mars. Sedan 1 april råder besöksförbud på alla vård- och omsorgsboenden i landet efter ett regeringsbeslut).

Besöksstoppet gäller alla − och innebär att inte ens anhöriga till boende på vård- och omsorgsboendena i nuläget kan komma på besök.

Besöksstoppet omfattar såväl Tyresös kommunala vård- och omsorgsboende Björkbacken som de tre vård- och omsorgsboenden som drivs i privat regi; Trollängen, Villa Basilika och Krusmyntan.

Detta är en försiktighetsåtgärd för att i möjligaste mån undvika att få in coronaviruset på vård- och omsorgsboendena. Äldre personer tillhör riskgruppen när det gäller coronaviruset och riskerar att bli allvarligt sjuka vid smitta.

Undantag

Besök kommer att tillåtas till boende som befinner sig i livets slutskede. Undantag kan också göras vid andra extraordinära situationer.

Kontakt på annat sätt

Anhöriga och boende som behöver få kontakt, kommer att få hjälp av medarbetare vid vård- och omsorgsboendet för att kommunicera, exempelvis via telefon.

Restaurang Utsikten stängd

Även restaurang Utsikten, som ligger i Björkbackens vård- och omsorgsboende, stängs på grund av spridningsrisken av coronaviruset ner för externa besök, från och med 12 mars och tills vidare.

Frågor om besöksstoppet

Vid frågor om besöksstoppet, kontakta respektive vård- och omsorgsboendes verksamhetschef.

Kontaktuppgifter till verksamhetschefer

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 1 april 2020
Upp