06 februari 2020

Tyresö deltar i totalförsvarsövning

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Alla Sveriges kommuner deltar i totalförsvarsövningen tillsammans med länsstyrelser, regioner, statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Övningen är en möjlighet för Tyresö kommun att höja kunskapen om totalförsvaret i organisationen och att utveckla förmågan ytterligare.

– Tyresö kommun deltar i den här övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som vi har i höjd beredskap. Vi värnar om Sveriges befolkning och om invånarna i Tyresö och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsen ordförande.

Totalförsvaret i Sverige

Totalförsvaret i Sverige består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret. Prioriterade uppgifter för kommuner är:

  • säkerhetsskydd,
  • etablering av krisorganisation,
  • krigsplacering av personal,
  • kompetenshöjning av kommunledningar.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

  • Värna civilbefolkningen,
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.
Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 6 februari 2020
Upp