22 januari 2020

Trygghet och säkerhet: Tyresö klättrar i ranking

Tyresö kommun stärker sitt resultat i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) öppna jämförelser om trygghet och säkerhet. Kommunen klättrar från förra mätningens 126:e placering till plats 105.

Jämförelserna bygger på ett sammanvägt värde, grundat på hur vanligt det är med personskador, olyckor och brott i kommunen. Den senaste mätningen visar bland annat att:

  • personskador och utvecklade bränder har minskat i kommunen
  • stöld- och tillgreppsbrott ligger kvar på samma nivå som tidigare
  • Tyresö kommun har fortfarande låga kostnader för olyckor jämfört med resten av landet
  • brottsanmälningarna har ökat, vilket dock inte behöver betyda att de faktiska brotten ökat, det kan också vara ett tecken på ökad benägenhet att anmäla.

– En ökad benägenhet att anmäla är ju i sig en positiv utveckling, säger kommunens säkerhetschef Maj Ingels. Därför är just den punkten lite svår att bedöma.

Så arbetar kommunen för att öka trygghet

Tyresö kommun arbetar på olika sätt för att minska brott och öka trygghet i kommunen. Bland annat genom en välfungerande grannsamverkan och skyltning mot brott.

Sedan flera år tillbaka har kommunen en samverkansöverenskommelse med polisen och arbetar enligt den utifrån tre områden: ungdomar, trygghet och trafik.

– Samarbetet mellan polis och kommun är avgörande, då analys av brottsligheten är nödvändigt för att välja rätt åtgärder och utvärdera dem. Det tar tid att förebygga brottslighet, säger Maj Ingels.

Rapporten Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2019 Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 januari 2020