19 december 2019

Tyresö är hemma – enligt invånarna

Tyresöborna är mer nöjda med sin kommun som en plats att leva och bo på än genomsnittet för övriga kommuner. Det visar SCB:s senaste medborgarundersökning.

Under hösten 2019 genomförde kommunen med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) en undersökning bland 1 200 invånare (18–84 år) på temat ”Vad tycker du om Tyresö kommun?”. Undersökningen är ett av flera verktyg för att få en bild av hur invånarna ser på sin kommun, och nu har ett första resultat kommit.

Det så kallade nöjd-region-index (NRI) för Tyresö kommun är i årets undersökning 69, att jämföra med genomsnittet för övriga 135 deltagande kommuner på 59. Vid förra årets mätning var resultatet för Tyresö kommun 68. Främst är det frågeområdet om bostäder som får högre betygsindex i årets undersökning.

Även när det gäller så kallat nöjd-medborgar-index (NMI), det vill säga hur nöjd man är med kommunens service, placerar sig Tyresö högre än genomsnittet. Här ligger kommunens index på 59, att jämföra med genomsnittet på 53 för övriga kommuner. Tydliga utvecklingsområden för Tyresö är dock äldreomsorgen, gymnasiet och stöd för utsatta personer. Förra året låg Tyresös NMI på 62. I undersökningen mäts också hur nöjda medborgarna är över inflytandet i kommunen, nöjd-inflytande-index (NII). Här ligger Tyresö bra till, särskilt när det gäller informationen till medborgarna. Det sammanlagda indexet 41 är samma som vid förra årets mätning, att jämföra med genomsnittet på 39. Förändringarna från förra årets mätning är inte statistiskt säkerställda.

Tyresö kommun genomför undersökningen varje år. Resultatet kommer att analyseras för att se vad som behöver göras för att bli bättre inom de olika områdena.

Läs mer om medborgarundersökningen på SCBs webbplats Länk till annan webbplats.


Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 29 juni 2022