21 november 2019

Förtydligande om förskolan Båten

Förtydligande med anledning av kommunicerat beslut om förskolan Båtens framtid.

Båtens förskola planeras att läggas ner i augusti 2020. Orsaken till nedläggningen är utbyggnaden av Norra Tyresö centrum.

Kommunen har tidigare informerat om att kommunledningsgruppen beslutat att tidigarelägga förskolan Båtens rivning till årsskiftet 2020–2021, vilket innebär att förskolan läggs ned i augusti 2020. Det formella beslutet måste dock fattas av kommunstyrelsen, som beslutar om revidering av lokalförsörjningsplanen i januari 2020.

Kommunledningsgruppen beslut var endast ett godkännande av förslaget som går upp till kommunstyrelsen. Förslaget om tidpunkt för nedläggning av förskolan står dock fast.

De barn som idag går på Båtens förskola kommer att få plats på andra förskolor i kommunen. Vårdnadshavarna har fått information om nedläggningen. De som vill göra ett eget val, gör det genom att ansöka om byte av plats till en annan förskola via kommunens e-tjänster.

Förskolans personal är anställd i Tyresö kommun och målet är att alla som vill ska få nya tjänster inom kommunen.

Planerar för trygga övergångar

Att förskolan Båten ska läggas ned har varit känt sedan 2013, då det fastställdes i kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum. Den planerade tidpunkten för rivningen har dock ändrats över tid.

Meningen var att en ny förskola på Akvarievägen skulle ersätta Båten, men på grund av överklagan och överprövning har det bygget försenats betydligt. Att låta bygget av ishallen stå still i väntan på att Akvarievägen ska bli klart är inte ekonomiskt försvarbart.

Idag finns ingen lokal som rymmer alla de barn och pedagoger som är berörda. Men kommunen arbetar för att kunna placera grupper av barn tillsammans på samma förskola, så att det blir så trygga övergångar som möjligt.

Sidan publicerad av: Charlotta Josephsson
Senast uppdaterad: 4 december 2019
Upp