09 oktober 2019

Trygghetsskapande åtgärder i Tyresö

Tyresö kommun arbetar löpande tillsammans med polis och andra intressenter för att säkerställa trygghet och säkerhet för kommunmedborgarna. Med anledning av den senaste tidens oroligheter intensifieras nu detta arbete.

Kommunens säkerhetsenhet stämmer varje vecka av säkerhetsläget tillsammans med polis, socialtjänst, fritidsgårdar, kyrkan, bussbolaget och andra intressenter enligt särskilda rutiner. Detta för att kunna förhindra och förekomma eventuella oroligheter. I samband med att det den senaste tiden förekommit extra mycket oroligheter, trappas detta arbete nu upp.

Kommunen har beställt utökad trygghetsskapande väktarrondering som kommer att rondera alla kvällar och nätter. Kommunen kommer också, som ett komplement till föräldravandringar, att anordna trygghetsvandringar där alla kan delta

I det löpande långsiktiga trygghetsarbetet tillsammans med polisen ingår också ett drogförebyggande arbete i skolorna. Nyligen drog kommunen därutöver igång satsningen Ett tryggare Granängsringen för att tillsammans med de boende, föreningar och företag skapa ett tryggare och säkrare område.

I övrigt pågår just nu ett arbete tillsammans med polisen för att hitta ytterligare åtgärder som kan öka tryggheten och säkerheten i kommunen.

Läs om Tyresö kommuns säkerhetsarbete

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 9 oktober 2019
Upp