29 augusti 2019

Start för gemensam satsning för ett tryggare Granängsringen

I måndags kväll drog satsningen Ett tryggare Granängsringen igång, där kommunen tillsammans med boende, föreningar, polis och näringsliv gemensamt ska ta ansvar för att öka tryggheten i Granängsringen.

Symbol Ett tryggare Granängsringen

Initiativet är ett led i kommunens trygghetsarbete och ambitionen är att ta ett helhetsgrepp om de insatser som behövs för att de boende ska känna sig trygga i sitt bostadsområde.

Ett 50-tal representanter för boende, föreningar, kommun och polis fanns på plats i Nyboda skola för att ta del av hur man har lyckats på andra platser i landet och tillsammans bidra med goda idéer för det fortsatta arbetet.

- Nästa steg är att sammanställa idéerna och bjuda in fler till samarbetet, berättar Tomas Olausson, chef för fritidsgårdarna i Tyresö och även samordnare för Ett tryggare Granängsringen. Bland annat vore det bra med fler företag och vi ska bygga på de idéer som redan finns och se vad vi kan göra på kort och på lång sikt.

Genom satsningen Ett tryggare Granängsringen kan vi tillsammans öka både trygghet och delaktighet. Vilket stämmer väl med Tyresös vision.

Är ditt företag eller förening intresserade av att veta mer, kontakta Tomas Olausson.

Många intresserade samlades till mötet.

Många intresserade samlades till mötet.

Tomas Olausson, samordnare och Stefan Hollmark samlar in idéer.

Tomas Olausson, samordnare och Stefan Hollmark, kommundirektör samlar in idéer.

Sidan publicerad av: Annika Röed
Senast uppdaterad: 11 september 2019