26 juni 2019

Ny lag om rökfria utomhusmiljöer


Från den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, som bland annat innehåller bestämmelser om fler rökfria miljöer utomhus. Lagen syftar till att öka tillgängligheten till allmänna platser även för personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök.

I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka på till exempel uteserveringar, utanför entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, väntplatser utomhus till kollektivtrafik, på inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning och på lekplatser dit allmänheten har tillträde.

Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Vad gäller för mig som företagare?

Lagen påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger platser dit allmänheten har tillträde, till exempel hotell, restauranger och butiker. Du är ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna. Om det tidigare varit tillåtet att röka måste du ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. Om någon röker trots tillsägelse, får personen avvisas.

Tillstånd att få sälja tobak

Från och med den 1 juli 2019 måste den som vill sälja tobak i Tyresö ansöka om tillstånd hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. För mer information och ansökningsblankett, gå in på www.smof.se Länk till annan webbplats.

Tillsyn och svar på frågor

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar också för tillsynen av serveringsställen för alkohol, detalj- och partihandel av tobak samt rökfria miljöer. Om du har frågor eller vill komma i kontakt med någon av tillståndshandläggarna går det bra att mejla till: miljokontoret@smohf.se

Rökning förbjuden
Sidan publicerad av: Annika Röed
Senast uppdaterad: 19 juli 2019