26 februari 2019

Räddningstjänsten gör hembesök

Under våren 2019 kommer Södertörns brandförsvarsförbund att fortsätta genomföra hembesök i samtliga medlemskommuner.

Södertörns brandförsvarsförbund vill att du ska leva i en trygg och säker hemmiljö, med avseende på brand och andra olyckor.

Syftet med hembesöken är att kommuninvånare ska öka sin kunskap och förmåga att förhindra, upptäcka och agera vid brand i hemmiljön.

I Tyresö kommer hembesöken att genomföras på Pluggvägen 1-5. Blir man klara där innan sommaren fortsätter man med Bollmoravägen (83-115).

Hembesöken går till så att räddningstjänsten åker ut och informerar de boende i sin hemmiljö om hur de kan förebygga och förhindra brand. Man kommer även be de boende testa sina brandvarnare. Information sätts upp i trapphusen 1-2 veckor innan. Alla hembesök är självklart gratis och helt frivilliga.

Läs mer om hembesök på Södertörns brandförsvarsförbunds hemsidalänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Upp