01 februari 2019

Vi fortsätter att utveckla vårt Tyresö

Grillplatser, hundrastgård, utegym, konstgräs, brygga. Under de två år som Tyresöinitiativet har funnits har idéerna varit många. Nu gör vi modellen tydligare, enklare och snabbare för att kunna fortsätta att förbättra och utveckla Tyresö.

31 januari 2017 lanserades Tyresöinitiativet. Alla som har fyllt 16 år och som bor, arbetar eller studerar i Tyresö kan påverka politikerna genom att lämna förslag. Hittills har drygt 100 förslag kommit in. Många hör till kultur- och fritidsområdet, men det har också kommit in många förslag inom omsorg och teknisk verksamhet.

Flera förslag har blivit verklighet

Cirka en fjärdedel har gått vidare till en politisk nämnd för beslut, och några av dem har också blivit verklighet.

Alfonso Morales

– Tanken med Tyresöinitiativet är att få in förslag på sådant som inte redan finns. Att många förslag inte har gått vidare beror att de har betraktats som synpunkter till kommunens olika verksamheter. En del av dem har inte gått vidare för att ämnet redan har behandlats, eller för att de är ogenomförbara av olika skäl. Men av de som tagits upp i nämnd har flera förslag nu blivit verklighet, säger Alfonso Morales (S), ordförande i beredningen för medborgardialog och integration.

Tydligare vägledning

Nu ska kommunens webbplats göras tydligare när det gäller vilken typ av förslag som kan lämnas till Tyresöintiativet. Modellen ska också göras mer känd.

I den senaste medborgarundersökningen uppgav endast 12 procent av de som svarade att de kände till Tyresöinitiativet. Målet är att minst hälften av de svarande ska känna till modellen vid nästa undersökning.

Även andra förbättringar har genomförts. Tidigare kunde det ta drygt sex månader från förslag till beslut om publicering på kommunens webbplats. Nu har den tiden kortats ner till hälften. När ett förslag har publicerats har andra möjlighet att kommentera och rösta under 30 dagar. Det krävs minst 50 röster för att gå vidare till politikerna för avgörande. Förslaget ska sedan behandlas inom två månader i en politisk nämnd.

Fler initiativ välkomnas

– Vi välkomnar fler ­initiativ för att vi ska kunna göra Tyresö ännu bättre. Dialoger med och direkta förslag från medborgarna ger värdefulla inspel. Jag hoppas att all erfarenhet, entreprenörs­anda och idérikedom som Tyresöborna besitter ska komma oss bättre till del. Det är viktigt att alla som bor och verkar här kan påverka sin vardag på ett mer direkt sätt, ­säger Alfonso Morales.

Läs mer om Tyresöinitiativet och lämna förslag

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 11 februari 2019
Upp