22 januari 2019

Resultat av webbundersökning på tyreso.se

I slutet av 2018 gjordes en webbundersökning bland besökare på tyreso.se. Resultatet visar att besökarna är en aning mer nöjda med tyreso.se än tidigare – men sökfunktionen får underkänt.

Undersökningen gjordes under fyra veckor i november–december 2018. Tanken var att få veta hur besökarna mottagit kommunens nya externa webbplats, som lanserades i mars 2018. Hittar besökarna det de söker i den nya strukturen? Vad letar de efter? Är texterna begripliga?

Läs om förändringarna på nya tyreso.se

2300 svarade på webbenkäten

Vi fick 2300 svar på enkäten, det var 600 fler än då vi genomförde webbundersökningen år 2016.

Av de som har svarat bor 74 procent i Tyresö kommun.

49 procent besökte tyreso.se på dator, 46 procent i mobilen och 5 procent på surfplatta.

Det som de flesta besökare vill hitta på tyreso.se är (samma som år 2016):

 1. Skola, gymnasium och komvux
 2. Nyheter och aktuella händelser
 3. Kontaktuppgifter

Sökfunktionen ska bli bättre

När vi jämför resultatet av enkäten 2018 med enkäten 2016, ser vi att nya tyreso.se upplevs allmänt som något bättre än den gamla webbplatsen. Men det finns sådant som måste förbättras, och det är framför allt sökfunktionen. Så här kommenterar några av besökarna:

 • ”Lite svår att söka på då alla ord inte är sökbara”
 • ”Svårt att träffa rätt med sökverktyget. Kan krävas lite fantasi för att skriva rätt ord att söka på.”

Arbetet med att förbättra sökfunktionen på tyreso.se har redan startat, och är prioriterat under början av 2019. Och det stannar förstås inte där – arbete med söken är en central del av det löpande arbetet med webbplatsen. Vi fortsätter att vässa sökfunktionen för att svara upp mot besökarnas förväntningar.

Många fritextsvar

I fritextsvaren fanns det möjlighet att kommentera helt fritt. Vi fick 350 fritextsvar med synpunkter på allt från innehåll till navigation. Här är några:

 • ”Svårt hitta vem som ansvarar för vad. Oftast är informationen för kortfattad.”
 • ”Jag tycker ni kunde uppdatera med nyheter oftare. Och det är svårt att veta om man ska gå till kommunens sidor eller skolornas sidor för information om skolorna.”
 • ”Mer frekventa uppdateringar av pågående arbeten”
 • ”Större bokstäver och mindre rubriktext”
 • ”Lite plottrigt och rörigt, men lätt att läsa och man hittar vad man söker”
 • ”Bra att ni har direktlänkar på förstasidan så man snabbt hittar vanliga saker folk vill åt”
 • ”Starkare och fler färger, mer uttrycksfulla ikoner (eller inga alls)”
 • ”Förra webbsidan var mycket bättre: ”Innehöll mer information som dessutom var lättare att hitta. Onödigt att ni ändrade överhuvudtaget.”

Största utmaningen för kommunen

”Vad tror du är den största utmaningen för Tyresö kommun vad gäller information och e-tjänster det närmaste året?

Det var tävlingsfrågan som man skulle besvara för att delta i utlottningen av biobiljetter (vinnarna kommer att kontaktas via e-post). Vi fick in många kloka tankar och idéer från dem som besvarade tävlingsfrågan, och här är några av svaren (nedkortade):

 • ”Att alla inte vill eller kan ta del av den informationen som ges online oavsett hur bra den än är.”
 • ”Ökad befolkning med mer konflikter mellan gamla Tyresöbor som vill bevara Tyresö utifrån det förhållande som man tidigare lockades till och behovet av utveckling för att möta en ökande befolkning. Trafik, service, ökat byggande.”
 • ”Jag tror att den största utmaningen är att mycket information om Tyresö kommun sprids via informella kanaler som t ex Facebook-grupper och att det därför finns risk att felaktig eller onyanserad information sprids.”

Så tyckte besökarna - resultatet i siffror

Siffrorna inom parentes är från webbundersökningen 2016, då denna undersökning genomfördes första gången.

Navigering – hitta

 • 68 procent tycker det är lätt att hitta (70 procent)
 • 75 procent hittade det de behövde vid sitt förra besök (75 procent)

Struktur

 • 70 procent tycker att webbplatsen är välordnad (68 procent)

Relevant innehåll

 • 82 procent tycker att webbplatsen innehåller den information de behöver (81 procent)

E-tjänster

 • 77 procent tycker att det är enkelt att använda e-tjänsterna (74 procent)
 • 86 procent tycker att det finns e-tjänster för det som de behöver (86 procent)

Kontakt

 • 83 procent tycker att webbplatsen ger de möjligheter de behöver för att komma i kontakt med kommunen (80 procent)

Språk

 • 94 procent tycker att texten är skriven på ett lättförståeligt sätt (92 procent)

Utseende och design

 • 72 procent tycker att webbplatsen är snygg (69 procent)
 • 79 procent tycker att webbplatsen är modern (72 procent)

Trovärdighet

 • 89 procent tycker att webbplatsen ger intryck av att organisationen bakom är professionell och trovärdig (86 procent)

Hastighet

 • 93 procent tycker att hastigheten på webbplatsen är bra (94 procent)

Samlat intryck

 • 88 procent tycker att det allmänna intrycket av webbplatsen är bra (87 procent)

Så här går vi vidare

Vi använde oss av synpunkter i enkäten 2016 för att ta fram den nuvarande webbplatsen. Och nu tar vi med oss den nya enkäten, när vi utvecklar och förbättrar tyreso.se det kommande året.

Stort tack alla som bidrog med idéer och synpunkter!

Synpunkter är alltid välkomna via e-post till webmaster@tyreso.se eller via vårt synpunktsformulär:

Lämna synpunkter


Tyresö kommun genomförde webbenkäten i samarbete med Userneeds. Syftet var att ta reda på vad besökarna tycker om webbplatsen och vad de tycker ska förbättras.

Enkäten visades på tyreso.se i ett pop up-fönster som kom upp en gång per unik besökare mellan den 20 november och den 20 december 2018. Besökaren kunde välja att delta eller att stänga ner enkäten.

Sidan publicerad av: webmaster@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 januari 2019
Upp