23 oktober 2018

Maktskifte i Tyresö

Ajda Asgari (MP), Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L).

Ajda Asgari (MP), Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L)

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har aviserat att de går in i slutförhandlingar om att bilda ett blocköverskridande styre i Tyresö kommun för mandatperioden 2019-2022.

– Det är glädjande att vi efter 20 år med Moderaterna kan få till ett blocköverskridande samarbete för att styra Tyresö de kommande fyra åren. Vi har haft en god dialog partierna emellan, där vi har identifierat ett flertal områden där vi är eniga, säger Anita Mattsson (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

På fullmäktigemötet torsdagen den 25 oktober tillsätts en valberedning som utser ledamöter till nämnder och styrelser. Om allt går enligt plan kommer beslut om detta att fattas på kommunfullmäktiges möte den 22 november. Då bör även ett formellt beslut om ledamöterna samt ordförandeposterna i kommunstyrelsen att kunna fastställas.

Sidan publicerad av: Annika Röed
Senast uppdaterad: 25 oktober 2018
Upp