13 september 2018

Vad tycker medborgarna om Tyresö?

I dagarna får 1200 Tyresöbor en medborgarundersökning från SCB i brevlådan. Den är ett av flera verktyg för att ge en bild av hur invånarna ser på sin kommun.

I undersökningen betygsätter kommunens invånare tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande

Enkäten kan besvaras antingen via pappersenkät eller via webben. I årets omgång deltar 111 kommuner och totalt kommer cirka 130 000 slumpmässigt utvalda personer få enkäten.

Det är viktigt att du svarar så att vi som politiker och tjänstemän på Tyresö kommun genom din syn på kommunen kan förbättra och utveckla vår verksamhet. Sista svarsdag är 31 oktober för pappersenkäten och 5 november kl 13.00 för webbversionen.

Resultatet kommer att sammanställas och publiceras i slutet av december. Tyresö kommun deltog senast 2016.

Här kan du läsa resultaten från förra medborgarundersökningen

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 13 september 2018