17 juli 2018

Brist på foder till betesdjur

I Tyresö har det mesta av kommunens ängs- och hagmark redan slagits, men du som är intresserad av att skörda någon annan markyta kan kontakta kommunen för att få veta vem som äger marken.

Torkan har gjort att det är brist på foder till betesdjur. Tyresö kommun har under den senaste veckan fått frågor om det finns ängs- och hagmarker i kommunen som kan få skördas av lokala djurhållare.

Kommunens marker har setts över och det mesta av kommunens ängs- och hagmark har redan slagits. Du som är intresserad av att skörda någon specifik markyta kan kontakta kommunen för att se vem som äger marken. Är marken kommunal och anses lämplig kan marken nyttjas för slåtter under begränsad tid efter överenskommelse.

Kontakt

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen, mark- och exploateringsavdelningen på telefon 08-578 291 00 (växeln) eller e-post sbf@tyreso.se 

Sidan publicerad av: webmaster@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 juli 2018
Upp