10 juli 2018

Eldningsförbud råder

Det är åter eldningsförbud i Tyresö och hela länet från klockan 13.00 idag tisdagen den 10 juli och tills vidare . Det är förbjudet att grilla i naturen, även i särskilt iordningsställda grillplatser. Men inte i grill på den egna tomten.

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och i samråd med länets räddningstjänster att länsstyrelsens föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus, Stockholms län (01FS2016:22) ska träda ikraft 2018-07-10 kl. 13.00 och gälla tillsvidare. Beslutet gäller hela länet och omfattar även särskilt iordningsställda grillplatser. Grillning på egen tomt omfattas inte av förbudet.

Sidan publicerad av: Annika Röed
Senast uppdaterad: 10 juli 2018