24 april 2018

Mer centralt läge för Trollbäckens bibliotek

Trollbäckens bibliotek flyttar till ett mer centralt läge vid Kumla allé för att ge plats för fler förskoleplatser. Det formella beslutet fattas på kommunstyrelsen den 2 maj.

Flytten går till nyrenoverade temporära lokaler i väntan på att en mer permanent lösning står klar. Det har sedan länge förts en dialog om att bygga ut lokaler vid Alléplan för att biblioteket ska få ett mer centralt läge och på så sätt underlätta arbetet med att nå nya målgrupper och skapa nya lättillgängliga mötesplatser.

Det nuvarande biblioteket, som sitter i samma byggnad som Kumla förskola, byggs om till förskola för att lösa bristen på förskoleplatser i Trollbäcken.

Om beslutet går igenom stänger biblioteket på Vendelsövägen 59 A den 16 juni 2018 och öppnar på Kumla allé 7–9 i oktober 2018. För att underlätta för låntagare kommer flyttlån med förlängd lånetid erbjudas och bibliotekets mobila verksamhet (pop up-bibliotek) kommer att fokusera på Trollbäcken under sommaren.   

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Upp