05 juni 2024

Ny politisk organisation från den 31 maj

På kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj togs det formella beslutet där Socialdemokraterna bildar ny majoritet tillsammans med Moderaterna. I och med det beslutades även om en ny politisk organisation.

Den 9 april meddelade Socialdemokraterna att samarbetet med Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet avslutats och att man skulle bilda ett nytt kommunalt styre tillsammans med Moderaterna. På kommunfullmäktige sammanträdet den 23 maj klubbades beslutet igenom.

En ny nämnd, samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden, samt ett nytt utskott, kommunstyrelsens arbetsutskott, har inrättats. Det betyder att stadsbyggnadsutskottet, hållbarhetsutskottet och kommunledningsutskottet upphör.

Läs mer om den politiska organisationen

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 juni 2024