29 april 2024

Långsiktigt arbete ger resultat – se film om vad kommunen levererade 2023

2023 var ett år som präglades av ett tufft ekonomiskt läge med kraftig inflation och höga räntor. Tack vare att Tyresö kommun de senaste åren inlett ett långsiktigt arbete för en hållbar ekonomi, har vi stått bättre rustade än många andra kommuner.

Framsidan på årsredovisning 2023

Klicka på bilden om du vill läsa hela årsredovisningen (pdf)

Årsredovisningen för Tyresö kommun 2023 beslutades av kommunfullmäktige torsdagen den 25 april i år, protokollet justeras den 2 maj. Tyresö kommun redovisade ett resultat på 118 miljoner kronor för 2023, vilket är 117,2 mnkr högre än årsbudget och ett överskott på 3,6 procent.

Kommunkoncernens (kommunen inklusive Tyresö Bostäder) resultat för 2023 är 121,8 miljoner kronor. Resultatet förklaras av goda resultatnivåer för både kommunen och koncernen. Totalt sett visar årets resultat en positiv avvikelse mot budget motsvarande 150,9 miljoner kronor.

– Samtliga fyra målområden som är satta i kommunplanen är gröna, det vill säga uppnådda. Kommunen får bra betyg i arbetsmiljöarbetet och levererar en verksamhet med god kvalitet. Det hade inte varit möjligt utan alla skickliga medarbetare som, tillsammans och kommungemensamt, arbetat för Tyresöbornas bästa, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S).

Årets resultat är en följd av ökade skatte- och bidragsintäkter. Att Tyresö kommun som helhet redovisar ett starkt resultat innebär att det finansiella målet om ett resultatöverskott på minst 2,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag är uppnått.

Se filmen om vad vi gjorde 2023!

Här berättar vi mer om vad Tyresö kommun levererade under 2023 till de som lever, verkar och vistas i Tyresö.

Läs hela årsredovisningen , 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

 

 

 

Bild från filmen om Tyresö kommuns årsredovisning 2023
Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 7 maj 2024