09 januari 2024

Nytt år – samma målbild för kommunen

För att nå Tyresö kommuns övergripande mål krävs både långsiktighet och innovation. Kommunplanen för 2024 bygger vidare på det arbete som pågår, samtidigt som den tydliggör vad som ska förändras, utvecklas och satsas på under året.

Illustration av Tyresö kommuns vision

Kommunplanen lägger fast inriktning och mål för Tyresö kommun de kommande fyra åren, samt budget för innevarande år. Den revideras varje år och målen följs upp inom verksamheterna varje månad. Kommunplanen för 2024 beslutades av kommunfullmäktige i juni 2023, och började gälla den 1 januari.

Tyresö kommuns vision, som har beslutats i bred politisk enighet, står fast:

I Tyresö finns det hållbara livet, nära storstad, skog och skärgård. I Tyresö finns plats för alla – här trivs nya tankar. Tillsammans skapar vi trygghet och tillit. Tyresö är hemma!

Målområden och mål för 2024

De övergripande målområdena för kommunen är desamma som de senaste åren, medan själva målen har justerats något:

Målområde 1: Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Mål: Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Målområde 2: Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Mål: Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Målområde 3: Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

Mål: Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.

Målområde 4: Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Mål: Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral

Övergripande uppdrag

Kommunplanen innehåller även en omvärldsanalys, som ligger till grund för den inriktning som beslutats, samt politiska uppdrag. Det övergripande uppdraget för Tyresö kommuns verksamheter lyder: Öka innovationsförmågan, den digitala mognaden/användandet av välfärdsteknik och arbeta kommungemensamt när det ger mervärde.

Läs mer

Kommunplan 2024 – 2027 och budget för 2024 i korthet Länk till annan webbplats.

Kommunplan 2024 – 2027 och budget för 2024 i sin helhet (pdf) , 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Nyhet om beslutad kommunplan för 2024 (2023.06.28)

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 21 januari 2024