02 november 2023

Hjälp oss att göra Tyresö ännu bättre!

Hur är det att leva och bo i Tyresö? Vad kan vi som kommun göra för att förbättra för dig som bor här? Det får 1200 Tyresöbor chansen att tycka till om i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning 2023. Är du en av dem? Ta chansen och svara senast 7 november.

Är du utvald att svara på medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen skickas ut till 1200 slumpmässigt utvalda Tyresöbor under perioden 24 augusti – 18 september.

Tyresö kommun vill ta reda på vilka verksamheter och områden i Tyresö som är viktigast för att du som kommuninvånare ska trivas. Svaren ska hjälpa politikerna i Tyresö att fatta bra beslut om vad vi ska satsa på i framtiden.

Svara senast 7 november

Är du en av de utvalda? Ta chansen att påverka. Du kan besvara enkäten antingen på papper eller digitalt på SCB:s webbplats. Det går också att svara på olika språk.

Postenkäten måste postas senast den 3 november. Webbenkäten måste besvaras senast den 7 november kl 13.00.

Resultatet av enkäten presenteras på Tyresö kommuns webbplats i december. Den publiceras också på SCB:s webbplats och i SCB:s statistikdatabas.

På sidan Jämförelser kan du läsa om medborgarundersökningen och andra undersökningar.

Till sidan Jämförelser

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 november 2023