19 augusti 2022

Hjälp oss att göra Tyresö ännu bättre!

Hur är det att leva och bo i Tyresö? Vad kan vi som kommun göra för att förbättra för dig som bor här? Det får 1 200 Tyresöbor chansen att tycka till om i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning 2022.

Medborgarundersökningen skickas ut till 1200 slumpmässigt utvalda Tyresöbor under perioden 24 augusti–9 september. Tyresö kommun vill ta reda på vilka verksamheter och områden i Tyresö som är viktigast för att du som kommuninvånare ska trivas. Svaren ska hjälpa politikerna i Tyresö att fatta bra beslut om vad vi ska satsa på i framtiden.

Svara senast 3 november

Enkäten går att besvara antingen på papper eller digitalt på SCB:s webbplats. Det går också att svara på olika språk. Postenkäten måste postas senast den 31 oktober.
Webbenkäten måste besvaras senast den 3 november kl 13.00.

Resultatet av enkäten presenteras på Tyresö kommuns webbplats i december. Den publiceras också på SCB:s webbplats och i SCB:s statistikdatabas.

På sidan Jämförelser kan du läsa mer om medborgarundersökningen och andra undersökningar.

Till sidan Jämförelser

Sidan publicerad av: Elisabeth Grahn
Senast uppdaterad: 5 september 2022