01 juli 2022

Skyddsbehövande från Ukraina nu på Björkbacken

Nu har ukrainska familjer på flykt flyttat in i samtliga iordningställda lägenheter på Björkbacken. De gåvor som Tyresöborna skänkte i våras kommer nu till användning.

Rum med insamlade textilier samt personal

Nu har de saker som Tyresöborna i våras skänkte till flyktingboendet på Björkdalen kommit till användning.

I våras fick alla kommuner en förfrågan från Migrationsverket om akuta platser – etableringsboenden – för flyende ukrainare, och Tyresö kommun erbjöd platser på en avdelning (Björkdalen) inom vård- och omsorgsboendet Björkbacken. Avdelningen stod tom i väntan på en kommande renovering.

Migrationsverket hade aldrig behov av att använda just Tyresö som etableringsboende, men nu finns istället ett behov av ett mer långsiktigt boende, inte minst för de familjer som har börjat etablera sig i samhället och som har barn som går i skolan här.

Placering via Migrationsverket

Från och med den 1 juli gäller en ny lag för mottagande av flyktingar från Ukraina enligt EU:s massflyktsdirektiv. Den nya lagen har tillkommit för att antalet flyktingar ska fördelas jämnare över landets kommuner. Varje kommun tilldelas ett antal personer utifrån storlek på kommun.

Enligt ett särskilt avtal med Migrationsverket kunde några familjer med särskilda behov erbjudas boende på Björkdalen redan under juni, och alla de platserna är nu fullbelagda. Det går inte att kontakta Tyresö kommun direkt om boende här, utan all placering går via Migrationsverket.

– Eftersom flyktingars dagersättning från staten är låg anordnade vi i våras insamlingar ihop med Tyresö församling och vi fick förstås även köpa in en hel del, eftersom lägenheterna stod helt tomma. Nu har de nyinflyttade familjerna stor glädje av allt vi fått in, så vi är väldigt tacksamma för Tyresöbornas generositet, säger Catrin Ullbrand, Tyresö kommuns flyktingsamordnare.

En månads framförhållning

I de möblerade lägenheterna sköter familjerna sig själva med matlagning, städning etc. Kommunen har ingen bemanning i lokalerna, men ett par gånger i veckan finns ändå personal på plats för att kunna svara på frågor och hjälpa till med de vardagsproblem som kan dyka upp. Kommunen får ersättning av Migrationsverket för sina omkostnader.

– Nu har vi fått besked att vi ska ordna boendeplatser för sammanlagt 125 personer, och vi har en månad på oss vilket vi klarar. Vi får dock inte ta emot fler personer än det antal som Migrationsverket beslutar om, säger Catrin Ullbrand.

 

Länk till mer information till nyanlända ukrainare i Tyresö, värdfamiljer och andra intresserade

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 4 juli 2022