04 mars 2022

Måndag 7 mars testas VMA-signalen

Måndagen den 7 mars klockan 15.00 testas signalen för VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, i alla tätbebyggda områden i Sverige. Testet sker var tredje månad, och pågår i cirka 2 minuter.

VMA-signalen, som även kallas Hesa Fredrik, används som en varning vid olyckor och allvarliga händelser. Den testas en gång per kvartal, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Varningssignalen ljuder i 7 sekunder, följt av 14 sekunders tystnad, sedan ljuder signalen igen. En längre signal i 30 sekunder hörs vid "faran över".

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, äger systemet för VMA men drift och underhåll sköts av kommunerna. Om fel på ljudsändarna upptäcks ska det anmälas till den lokala räddningstjänsten.

Södertörns brandförsvarsförbund Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Din egen krisberedskap

Om du hör VMA-signalen vid en annan tidpunkt än då den testas – eller om du får ett VMA i mobilen – ska du:

  • Gå inomhus och stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilationen.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.
  • Du kan också besöka webbplatsen krisinformation.se eller ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Här på webben finns information hur du kan förbereda dig för kriser. Du kan också läsa om hur kommunen varnar och informerar vid en större olycka eller kris.

Läs mer om krisberedskap i Tyresö

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 8 mars 2022