30 september 2021

Tillskott till Tyresös trygghetsarbete

För att bättre kunna fånga upp unga i behov av stöd, och på sikt öka tryggheten i Tyresö, ska kommunen anställa ytterligare två fältassistenter samt två personer till det mobila teamet. Fyra personer ska utbildas i metoden Komet, som också är del av det brottsförebyggande arbetet.

Tyresö kommun har länge arbetat med trygghetsskapande åtgärder i Tyresö. De viktigaste målgrupperna här är barn och unga. Det är kommunen som har ansvaret att samordna olika aktörer i både kort- och långsiktigt brottsförebyggande arbete.

– Vi samarbetar både internt och externt. Socialtjänst, skola, fritidsgårdarna, polisen, Nobina, Tyresö bostäder… alla är viktiga att involvera. Andra samverkansformer vi har är med länsstyrelsen och andra kommuner. Även organisations- och föreningssverige gör en stor insats, säger Isa Strandberg, brottsförebyggande strateg i Tyresö.

Fler fältassistenter och fler till mobila teamet

Sedan ett år tillbaka finns två fältassistenter anställda, de arbetar relationsskapande mot Tyresös skolor och fungerar som en brygga mellan hem, skola och fritid. En så kallad fältare är en vuxen som ungdomar kan prata med och få stöd och vägledning av och de jobbar uppsökande, både på dag- och kvällstid. Nu har kommunen beslutat att anställa ytterligare två fältare för att kunna arbeta på fler tider på dygnet och på fler platser i kommunen.

– Fältassistenternas uppgift är också att tidigt uppmärksamma unga i Tyresö som behöver extra stöd, så att de snabbt kan få hjälp, säger Isa Strandberg.

Det mobila teamet, som idag består av fyra personer, kommer också att utökas med två tjänster på heltid. Teamets uppdrag är att stötta barn som av olika anledningar har svårigheter i skolan. Isa Strandberg anser att genom att kunna erbjuda detta stöd till fler personer i Tyresö kommer det bli en stor vinst på sikt för både kommunen och samhället i stort.

Satsning på föräldrautbildningar

Även föräldrar kan behöva stöttning i att till exempel kunna kommunicera med sina barn utan bråk och konflikter. Därför kommer kommunen nu utbilda fyra personer i kommunikationsmetoden Komet, så att de sedan kan erbjuda stöd till föräldrar till ungdomar mellan 12 och 18 år.

Tyresö har redan sen tidigare genomfört olika föräldrautbildningar. Tidigare i höst erbjöds till exempel Tyresös föräldrar till yngre barn gratis kurser i föräldraskap som snabbt blev fullbokade. Kurserna baserades på den senaste forskningen inom föräldraskap och barns utveckling.

Men är det så otryggt att bo i Tyresö?

– Det är väldigt subjektivt. Känslan av trygghet har inte alltid koppling till hur brottsutsatt ett område är. Mörka gränder, publika platser och tidigare erfarenheter präglar ofta känslan av trygghet eller otrygghet. Men förutom praktiska insatser som ökad belysning och på vissa platser bevakning, tror jag nyckeln till ett framgångsrikt och långsiktigt trygghetsarbete är att satsa på tidiga sociala förebyggande åtgärder, säger Isa Strandberg.

Fler aktörer som via dialog och relationsbyggande ska nå fram till barn och unga:

  • Fritidsgårdarnas uppsökare som söker upp ungdomar i utemiljön.
  • Väktare som går ronder utomhus dagligen och ofta kommer i kontakt med ungdomar.
  • Föreningsvärdar – föreningar i samarbete med Tyresö kommun som vistas ute vissa fredag- och lördagskvällar i syfte att öka vuxennärvaro och trygghet.
  • Trygghetsvärdar – Tyresö bostäders värdar som verkar i Granängsringen för att öka tryggheten där.
Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 30 september 2021
Upp