06 september 2021

Om varningssignalen Hesa Fredrik

Måndag den 6 september testas VMA-signalen Hesa Fredrik i alla tätbebyggda områden i Sverige, vilket sker en gång per kvartal. Men vet du vad du ska göra om signalen ljuder vid en annan tidpunkt?

Signalen "Hesa Fredrik" används sedan 90 år som en varning vid olyckor och allvarliga händelser. Den testas en gång per kvartal, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Varningssignalen ljuder i 7 sekunder, följt av 14 sekunders tystnad, sedan ljuder signalen igen. En längre signal i 30 sekunder hörs vid "faran över".

Om du hör signalen vid en annan tidpunkt än då den testas – eller får ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) i mobilen – ska du:

  • Gå inomhus och stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilationen.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.
  • Du kan också besöka webbplatsen krisinformation.se eller ringa det nationella informationsnumret 113 13.

MSB – myndigheten för samhällsskydd och beredskap – äger systemet för VMA, men drift och underhåll sköts av kommunerna. Om fel på ljudsändarna upptäcks ska det anmälas till den lokala räddningstjänsten.

Bygg upp din egen krisberedskap

Här på webben finns information hur du kan förbereda dig för kommande kriser. Du kan också läsa om hur kommunen kan komma att varna och informera hushållen vid en större olycka eller kris.

Läs mer om krisberedskap i Tyresö

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 10 september 2021
Upp