18 december 2020

Tyresö kommuns anställda får coronabonus

Som ett tack för sina insatser under coronapandemin får Tyresö kommuns medarbetare ett extra påslag på 1500 kronor på januarilönen.

– Alla verksamheter har mött nya utmaningar, och har snabbt fått ställa om på olika sätt. Med kreativitet, nya arbetssätt, stort engagemang och samarbetsförmåga har det gått över förväntan, och vi har lyckats upprätthålla en fullgod service för medborgarna. Därför vill vi tacka våra medarbetare med ett extra påslag på januarilönen, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S).

Coronabonusen kommer att betalas ut till alla medarbetare som har arbetat minst motsvarande 50 procents tjänstgöringsgrad under perioden 1 mars 2020 till 31 december 2020. Det gäller såväl timanställda, vikarier som fast anställd personal.

Beslutet fattades av kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) fredagen den 18 december. Samtliga politiska partier representerade i kommunfullmäktige ställer sig bakom coronabonusen.

Kostnaden för bonusen uppskattas till mellan 5,8 och 6 miljoner kronor. Kommunen beräknas gå mot ett mycket gott ekonomiskt resultat 2020.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 18 december 2020