04 november 2020

Beslut i kommunstyrelsen 27 oktober 2020

Vid sammanträdet beslutade kommunstyrelsen bland annat om ändrad hastighet på Gudöbroleden.

Kommunstyrelsen sammanträdde den 27 oktober där en redovisning av utredning av hastighetsgräns på Gudöbroleden genom Tyresö kommun noterades. Samtidigt beslutade kommunstyrelsen att hastigheten på Gudöbroleden regleras till 50 km/h över hela sträckan i Tyresö kommun. Kommunstyrelsen antog också ett yttrande till förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut i ärendet om antagande av detaljplan för Apelvägen. En överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseenden ungdomsmottagningarna antogs och nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden utsågs.

Läs hela protokollet på webbplatsen Insynlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Hillevi Elvhage
Senast uppdaterad: 4 november 2020
Upp