14 oktober 2020

Beslut i kommunstyrelsen 6 oktober 2020

Delårsrapport 2 för kommunstyrelsens verksamhetsområden godkändes vid sammanträdet den 6 oktober.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober godkändes delårsrapport 2 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Även förslag till konstnärlig gestaltning vid Kryddvägen/Farmarstigen godkändes. Kommunstyrelsen gav uppdrag om åtgärder för en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar för vattenlevande organanismer i Wättingeströmmen. Dessutom besvarades två revisionsrapporter och två uppdrag redovisades.

Läs hela protokollet på webbplatsen Insyn Sverigelänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Hillevi Elvhage
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020
Upp