23 september 2020

Beslut i kommunstyrelsen 15 september 2020

Vid kommunstyrelsens sammanträde besvarades bland annat remissen Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.

Kommunstyrelsen beslutade om svar på tre remisser vid sitt sammanträde den 15 september. Tyresö är en av de kommuner som bjudits in att svara på Finansdepartementets remiss Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget, vilken besvarades vid sammanträdet. Övriga remisser som besvarades var förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Stockholms stad 2021-2024 samt sjötrafikutredningen från Region Stockholm.

Dessutom reviderades arbetsordningarna för kommunstyrelsens tre utskott och kommunstyrelsens delegationsordning.

Läs hela protokollet på webbplatsen Insynlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Hillevi Elvhage
Senast uppdaterad: 23 september 2020
Upp