20 augusti 2020

1 200 Tyresöbor får tycka till om kommunen

Hur är det att leva och bo i Tyresö? Vad kan vi som kommun göra för att förbättra för dig som bor här? Det får 1 200 Tyresöbor chansen att tycka till om i SCBs medborgarundersökning 2020.

Medborgarundersökningen skickas ut till 1 200 slumpmässigt utvalda Tyresöbor i slutet av augusti. Tanken är att ta reda på vilka verksamheter och områden i Tyresö kommun som är viktigast för att du som kommuninvånare ska trivas. Svaren ska hjälpa politikerna i Tyresö att fatta bra beslut om vad vi ska satsa på i framtiden.

– Vi hoppas att alla som fått enkäten vill hjälpa till att utveckla och förbättra Tyresö kommun genom att svara på frågorna, säger Britt-Marie Lundberg Björk, chef för stöd- och servicekontoret.

I hela Sverige skickas enkäten ut till 118 800 persoer i 100 kommuner.

Coronafrågor nytt inslag

I år får deltagarna dessutom svara på frågor om coronapandemin.

"Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?"

"Vad tycker du om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin?"

"Vad tycker du om de åtgärder som myndigheter, riksdag och regering vidtagit med anledning av coronapandemin?"

– Det är första gången på tio år som vi har med nya frågor i medborgarundersökningen. Med tanke på vilken stor påverkan coronapandemin haft på människors liv och vardag tyckte vi att det var viktigt att ha med frågor om den i årets enkät, säger Amanda Hansson, undersökningsledare på SCB.

Besvara analogt eller digitalt

Enkäten går att besvara antingen på papper eller digitalt på SCBs webbplats.

Webbenkäten går även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska.För att få en arabisk enkät behöver deltagarna i undersökningen kontakta oss. Information om detta finns på arabiska i det brev som skickas med enkäten

Sista svarsdag

Sista svarsdag har olika datum beroende på om man svarar på webb- eller via postenkäten. Svaren ska vara SCB tillhanda den 3 november kl 13.00, och postenkäter måste postas senast den 28 oktober.

Resultatet av enkäten presenteras på Tyresö kommuns webbplats i december. Den publiceras också på SCBs webbplats och i SCB:s statistikdatabas.

Läs mer om medborgarundersökningen på SCB:s webbplatslänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 augusti 2020
Upp