18 mars 2020

Beslut i kommunstyrelsen 10 mars 2020

Akvarievägens förskola gavs utökad budget och beslut om att byggprojektet får inledas.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 mars utökades budgeten för investeringen i Akvarievägens förskola med 2 000 000 kronor och beslut togs om att byggandet får inledas. Kommunstyrelsen gav också dispens för byggandet av uteboxar och mindre hagar på Fårdala gård i Alby naturreservat. Dessutom godkändes verksamhetsberättelser för år 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Läs kommunstyrelsens protokoll på webbplatsen Insynlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Hillevi Elvhage
Senast uppdaterad: 18 mars 2020
Upp