18 september 2019

Beslut i kommunstyrelsen 10 september 2019

På kommunstyrelsens sammanträde den 10 september antogs bland annat en masshanteringsstrategi för Östra Tyresö.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 10 september om en masshanteringsstrategi för Östra Tyresö. Styrelsen gav också två uppdrag, ett om att en plan ska tas fram för förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn, samt ett om att en skyfallsutredning ska genomföras. Bland övriga beslut som togs finns ny granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11 och bidrag till underhåll av Tyresö slottspark.

Läs kommunstyrelsens protokoll på webbplatsen Insyn Sverigelänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Hillevi Elvhage
Senast uppdaterad: 18 september 2019
Upp