29 augusti 2019

1 200 Tyresöbor får tycka till om kommunen

Hur är det att leva och bo i Tyresö? Vad kan vi som kommun göra för att förbättra för dig som bor här? Det får 1 200 Tyresöbor chansen att tycka till om i SCBs medborgarundersökning 2019.

Medborgarundersökningen skickas ut till 1 200 slumpmässigt utvalda Tyresöbor den sista veckan i augusti. Tanken är att ta reda på vilka verksamheter och områden i Tyresö kommun som är viktigast för att du som kommuninvånare ska trivas. Svaren ska hjälpa politikerna i Tyresö att fatta bra beslut om vad vi ska satsa på i framtiden.

– Vi hoppas att alla som fått enkäten vill hjälpa till att utveckla och förbättra Tyresö kommun genom att svara på frågorna, säger Britt-Marie Lundberg-Björk, chef för Medborgarfokus.

Resultatet av enkäten presenteras på Tyresö kommuns webbplats i december 2019. Den publiceras också på SCBs webbplats och i SCB:s statistikdatabas i mitten av december 2019.

Resultatet av 2018 års medborgarundersökning

Läs mer om medborgarundersökningen på SCB:s webbplatslänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 augusti 2019
Upp