05 juni 2019

Beslut i kommunstyrelsen 28 maj 2019

Kommunstyrelsen godkände delårsrapport per april och fattade inrikitningsbeslut för Björkbackens äldrecentrum.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj godkändes delårsrapport per april samtidigt som åtgärder för att nå budget i balans beslutades. Inrikitningsbeslut för Björkbackens äldrecentrum antogs med uppdrag till kommundirektören om att utreda förutsättningar och redovisa ekonomisk analys och fortsatta ägarförhållanden. Kommunstyrelsen besvarade en remiss om trafikförändringar i SL-trafiken inför hösttidtabellen 2019 och en remiss från Boverket om detaljplaner samt en revisionsrapport om exploateringsavtal.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på webbplatsen Insyn Sverigelänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Hillevi Elvhage
Senast uppdaterad: 5 juni 2019
Upp