15 november 2018

Beslut i kommunstyrelsen den 6 november 2018

Vid sammanträdet tog kommunstyrelsen bland annat beslut om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark.

Vid sammanträdet den 6 november tog kommunstyrelsen bland annat beslut om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark. Bidraget ska användas till parkens skötsel och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna. Styrelsen upphävde också sitt tidigare beslut om utträde ur Svealands kustvattenvårdsförbund, så att kommunen genom fortsatt medlemskap får angelägen kustvattendata.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverigelänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Hillevi Elvhage
Senast uppdaterad: 15 november 2018
Upp