25 oktober 2018

Hur ökar vi tryggheten i Tyresö?

Nu börjar vi med en medborgardialog för att få dina åsikter hur polisen och kommunen ska fokusera på för att öka tryggheten. Välkommen att träffa oss vid tre tillfällen.

Polisen och kommunen vill gärna veta vad som är viktigt för att du ska känna dig trygg där du bor och vistas. Kom och prata med representanter ifrån polisen och kommunen i vår medborgardialog.

Syftet är ta reda på hur den lokala problembilden ser ut, kopplat till otrygghet och brottslighet i kommunen. Vilka platser upplevs som trygga och vad är det som upplevs som otryggt? Vilka problem upplever du att det finns kopplat till brottslighet i kommunen?

Välkommen till:

Tyresö centrum 25 oktober kl 15:00-18:00

Granängsringen 30 oktober kl 16:00-18:00

Trollbäckens centrum 1 november kl 16:00-18:00

En del i arbetet med medborgarlöften

Medborgardialogen är en del i arbetet mot nya medborgarlöften som polisen och kommunen avtalar om. Medborgarlöften är en del av den nya styrningen av polisen.

Den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt. När löftena tas fram ska medborgarna involveras, och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottslighet.

Läs mer om trygghet och säkerhet i Tyresö

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 26 oktober 2018
Upp