27 september 2018

Valdeltagandet i Tyresö

Tyresöbornas engagemang är tydligt. Valdeltagandet i kommunvalet steg återigen med närmare en procent sedan förra valet. I dagsläget är det inte klart hur Tyresö kommer att styras kommande mandatperiod.

Så här ser fördelningen av de 51 mandaten i kommunfullmäktige ut (siffror inom parantes jämförelse med mandatperioden 2014–2018):

Moderaterna 14 (-4)
Liberalerna 5 (+1)
Centern 3 (+1)
Kristdemokraterna 2 (+-0)
Socialdemokraterna 15 (+1)
Miljöpartiet de Gröna 3 (-2)
Vänsterpartiet 3 (+1)
Sverigedemokraterna 6 (+2)

Högt valdeltagande

Av 33 776 röstberättigade Tyresöbor deltog 90,25 procent i riksdagsvalet, en ökning med 1,6 procentenheter sedan 2014. Snittet för riket var 85,7 procent, en ökning med 1,2 procentenheter.

Antalet röstberättigade i kommunalvalet var 35 648, och av dessa avstod också en del från att lägga sin röst, valdeltagandet blev 86,85 procent. Även det var en ökning sedan 2014 på 0,9 procentenheter. I Stockholms län blev det genomsnittliga valdeltagandet i kommunvalen 82,6 procent.

Valdeltagandet ökade i samtliga 25 valdistrikt men varierade ändå kraftigt mellan Tyresös 25 valdistrikt. I distriktet Fornudden röstade 91,1 procent i kommunvalet och 91,4 procent i riksdagsvalet. Motsvarande siffror för Granängsringen var 63,28 respektive 70,2 procent.

Jämfört med 2014 har antalet röstberättigade Tyresöbor i kommunvalet stigit med 1902 personer. Motsvarande siffra för riksdagsvalet är 1667.

Siffror för valresultat i riksdags-, landstings- och kommunval från Tyresös samtliga valdistrikt finns presenterade på Valmyndighetens webbplats

Här hittar du Tyresös resultatlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 5 oktober 2018
Upp