21 juni 2018

Kommunplan och budget klubbad

Torsdag den 14 juni fattade Tyresö kommunfullmäktige beslut om kommunplanen för 2019-2022 och budgeten för 2019.

I planen beslutades om en ny vision för Tyresö kommun, om nya fokusområden och om vissa grundförutsättningar. Dessutom fastställdes kommunens budget med de ekonomiska ramarna för kommunens verksamhetsområden för 2019 med en plan för 2020-2022.

Kommunplanen har tagits fram genom ett nytt arbetssätt, där alla kommunens politiska partier har varit med i arbetet. Resultatet är ett dokument där det finns stor enighet omkring riktningen framåt.

Vision, fokusområden och grundförutsättningar

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Visionen lyder: Tyresö – här trivs nya tankar. I Tyresö finns det hållbara livet, nära storstad, skog och skärgård. I Tyresö finns plats för alla- här trivs nya tankar. Tillsammans skapar vi trygghet och tillit. Tyresö är hemma.

Till visionen finns tre prioriterade fokusområden kopplade. De bedöms som särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren. Dessa är Trygga – hela livet, Delaktiga – tillsammans och I balans – för hållbarhet och hälsa.

Det krävs vissa grundförutsättningar för att nå detta: En hållbar ekonomi, en hållbar kvalitetsutveckling samt att Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Budgeterat med överskott

En förutsättning för kommunplanen är att Tyresö kommun 2019 har ett överskott på 2 procent av skatteintäkterna, och innan mandatperioden är slut ska det ha ökat till 3 procent. Anledningen är att Tyresö, som de flesta kommuner, har stora investeringsbehov framöver. Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar och måste investera i ytterligare infrastruktur för att möjliggöra att nya bostäder byggs åt en växande befolkning. Det innebär även investeringar i vatten, avlopp, vägar, idrottsanläggningar samt förskolor, skolor och äldreboenden. Skatten är dock oförändrad – vi betalar 19,50 öre per skattekrona i kommunalskatt.

Här hittar du Kommunplanen

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 25 januari 2019
Upp