05 juni 2018

Hur har det gått för Tyresöinitiativet?

Tyresöinitiativet - ett sätt att påverka beslutsfattarna i kommunen - har varit igång i över ett år. Vilka resultat har det gett?

Flyer Var med och påverka

Tyresöinitiativet infördes i början av 2017 som ett nytt sätt att kommunicera. De som bor, jobbar eller studerar i Tyresö och är minst 16 år kan väcka frågor som de tycker är intressanta med möjlighet att få dem prövade av kommunen.

Har det kommit in förslag?

– Javisst – efter ett år hade 77 förslag kommit in! Av dem har ett 20-tal behandlats i någon av kommunens nämnder, säger Ulrica Riis Pedersen, ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald.

Att inte alla har tagits upp av politikerna beror på olika saker. Främst för att frågan måste ha stöd av minst 50 personer för att den ska gå vidare. Många förslag har inte publicerats.

– Det kan vara något som våra politiker inte kan besluta om eller redan beslutat om. Då är vi noga med att besvara förslagsställaren direkt, så de inte behöver vänta genom hela processen. Ett förslag är öppet för omröstning under 90 dagar, säger Ulrica Riis Pedersen.

Vad handlar förslagen om?

De allra flesta gäller kultur- och fritidsfrågor, det är något som engagerar Tyresöborna. De handlar bland annat om utegym, hundrastgårdar, konstgräsplaner och sjösättningsramper. Inom andra verksamheter har vi fått in förslag om ändrade regler i förskolan, wifi på äldreboenden och bullerplank.

– Och visst har en del förslag gett resultat och lett till positiva beslut. Gamla kulturhistoriska platser ska bli bättre uppskyltade, arbetet med en ny mountainbikebana har påbörjats och Öringesjön ska rustas upp. Det finns också förslag som fortfarande utreds. Och vi välkomnar fler! säger Ulrica Riis Pedersen.

Här kan du läsa mer och lämna förslag via Tyresöinitiativet

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 5 juni 2018
Upp