05 juni 2018

Beslut i kommunstyrelsen den 29 maj 2018

Vid sammanträdet antog kommunstyrelsen detaljplan för bostäder vid Stjärnvägen, del av Hanviken 2:1.

Vid sammanträdet den 29 maj antog kommunstyrelsen detaljplan för bostäder vid Stjärnvägen, del av Hanviken 2:1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i en till två våningar för serviceboende i kommunalt behov. Delårsrapport 1 för perioden januari - april 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden godkändes. Kommunala funktionshindersrådets förslag till tillgänglighetsplan överlämnades till berörda nämnder för behandling vid framtagandet av nämndplaner för 2019. Dessutom slöts ett avtal med Tyresö väntjänst om utökad verksamhet med inriktning på integration och mångfald samt ett årligt bidrag på 200 000 kronor. Kommunstyrelsen fick också en återrapportering om översyn av de lokala ordningsföreskrifterna avseende pyroteknik och gav kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag till reviderade ordningsföreskrifter.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverigelänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Hillevi Elvhage
Senast uppdaterad: 5 juni 2018
Upp