25 maj 2018

Så hanterar vi dina personuppgifter

I Tyresö kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att du som Tyresöbo ska få det stöd och den service som du har rätt till. Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss, och får information om hur vi hanterar dina uppgifter.

Från och med den 25 maj gäller den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) Lagen ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL) för att ytterligare stärka individens integritet och möjlighet att ha koll på sina personuppgifter som hanteras på olika ställen.

Därför måste alla myndigheter och företag från och med den 25 maj kunna redovisa alla personuppgifter som behandlas och varför. Inga uppgifter får sparas utan att informera den berörda.

I det kommunala uppdraget ingår en hel del personuppgiftshantering, till exempel när man ansöker om förskoleplats, hemtjänst eller bygglov, de måste kommunen ha för att kunna utföra sitt uppdrag.

Med anledning av den skärpta lagen har Tyresö kommun gått igenom och förtydligat rutinerna för hur kommunen hanterar alla personuppgifter. Inga uppgifter kommer att behandlas utan anledning och laglig grund. Inga personuppgifter kommer heller att användas till något annat än det som de är avsedda för.

Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 25 maj 2018
Upp