30 oktober 2017

Toppbetyg till Servicecenter

Tyresö kommuns Servicecenter får toppbetyg vid en nyligen ­genomförd servicemätning. 89 procent av dem som deltog i undersökningen är nöjda med servicen.

Det är företaget Bright som på kommunens uppdrag ringt upp Servicecenters kunder för att ­följa upp hur nöjda de är med den hjälp de fått. Undersökningen genomfördes juni–september och resultatet ligger över genomsnittet för landets kommuner.

– Vi är givetvis väldigt stolta över resultatet. Det här visar att våra ansträngningar ger resultat, säger chefen för Servicecenter, Thomas Halvarsson.

Totalt har 825 personer tillfrågats om svarstid, engagemang, kunskap, uppklarnande och generell nöjdhet. De som svarat har också fått uppge om det är första gången de ringer och om de fått med sig övrig information eller tips och råd som de kan ha nytta av i framtiden.

– Resultaten visar att vi har många ambassadörer bland våra medborgare. 57 procent av dem som svarat skulle rekommendera Tyresö kommun som ­bostads- ­eller arbetsort, säger Thomas Halvarsson.
Andelen kritiska är endast 21 procent, vilket anses vara väldigt lågt jämfört med andra organisationer som mätt sin service.

Resultaten visar också en tydlig koppling mellan engagemanget hos den som svarar och nöjdheten hos den som ringer. Engagemanget varierar också beroende på dag och tid på dagen. Lägst engagemang har medar­betarna på måndagar och efter klockan 16 på dagarna. Men även då ligger nivån högt – 88 respektive 77 procent svarar att engagemanget är högt även då.

Men visst finns det fortfarande förbättringar att göra.

– Det här är ett långsiktigt ­arbete och vi har jobbat länge för att uppnå detta. Det är kul att se att vi nu också är på rätt väg, säger Thomas Halvarsson.

Frågorna som ställdes

  • Sätt betyg på hur snabbt du kom fram till Servicecentern
  • Sätt betyg på hur du upplevde samhällsvägledarens service och engagemang i samtale
  • Sätt betyg på din uppfattning om samhällsvägledarens kunskap och kompetens
  • Sätt betyg på i vilken utsträckning du under samtalet fick information som du kommer ha nytta av i framtiden
  • Sätt betyg på i vilken utsträckning du fick svar på din fråga och ditt ärende löst
  • Sätt betyg på hur nöjd är du med samtalet som helhet
Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 1 mars 2018
Upp