Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här
25 september 2017

Kommunen ser över personregistren

Från 25 maj 2018 kommer hanteringen av personuppgifter regleras av en ny dataskyddsförordning. I Tyresö kommun är förberedelserna för nyordningen i full gång.

Den gamla personuppgifts­lagen (PUL) kommer att ersättas av GDPR – General Data Protection Regulation.

Den nya förordningen innebär framför allt ett stärkt skydd för den registrerade och ett utökat ansvar för de som registrerar och behandlar personuppgifter. Lagen gäller all form av behandling av information som kan knytas till en person. För myndigheter, företag och organisationer betyder det en hel del förändringar – så även för kommuner.

I Tyresö pågår sedan i våras ett projekt för att säkerställa att organisationen på ett säkert sätt kan följa lagstiftningen.

– Projektet har inletts med att göra en inventering och kartläggning där information samlas in om alla personuppgifter som behandlas i kommunen, säger Ebba Ljungdahl, jurist på Tyresö kommun, som håller i projektet.

En annan åtgärd är att göra personal och chefer medvetna om lag­stift­ningen och vad den innebär för verksamheten i praktiken. Utbildningsinsatser ska genomföras för alla medarbetare som har uppgifter som berör behandling av personuppgifter.

– Vi ska också se över våra rutiner och riktlinjer så att det framtida dataskyddsarbetet ska bli hållbart i längden, säger Ebba Ljungdahl.

Projektet avslutas i april 2018.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 2 mars 2018
Upp