14 maj 2024

Kan du ge kramar och tydliga ramar?

Socialstyrelsen bedriver nu en bred kampanj över hela Sverige för att få fler att öppna sina hem för att ta emot ett barn eller ungdom som behöver extra stöd.

Tyresö är inget undantag - vi behöver fler personer och familjer som vill bli familjehem, jourhem eller kontaktfamilj. Här på webben kan du läsa om de olika uppdragen och hur du anmäler intresse.

Gör en insats för barn och unga

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 14 maj 2024