Välkommen in till vårens anhörigcafé!

Anhörigcaféet i Tyresö är en mötesplats för dig som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.tyreso.se/omsorg--stod/stod-for-anhoriga/anhorigcafe.html