Skola, socialtjänst, polis och fritid i brottsförebyggande samarbete

Tyresö jobbar med SSPF-modellen – en samverkansmodell för att bryta negativa beteendemönster där det finns oro för brottslighet eller riskfyllt beteende.

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.tyreso.se/omsorg--stod/stod-for-unga/sspf.html