27 november 2023

Så tycker Tyresös äldre om äldreomsorgen 2023

Socialstyrelsens årliga undersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen visar att 86 procent av hemtjänsttagare och 72 procent av boende på vård- och omsorgsboende i Tyresö kommun sammantaget är nöjda.

Personal och äldre person med rullator

Resultatet i 2023 års undersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen har generellt förändrats i en positiv riktning eller tills viss del förblivit oförändrat. Det är främst områden som omfattar vård- och omsorgsboende som ökat. Inom hemtjänsten är resultatet i stort oförändrat i jämförelse med tidigare års undersökning.

Vård- och omsorgsboende

För boende på vård- och omsorgsboenden i Tyresö kommun har nöjdheten ökat gällande bland annat:

 • Sociala aktiviteter
 • Hänsyn till åsikter och önskemål
 • Att kunna påverka tider

Undersökningen visar att det finns förbättringsområden när det gäller:

 • Utomhusmiljö och möjligheten att komma ut
 • Information om tillfälliga förändringar
 • Att lämna synpunkter om boendet

Hemtjänst

Inom hemtjänst har nöjdheten ökat gällande bland annat:

 • Tillräckligt med tid
 • Hänsyn till åsikter och önskemål
 • Förtroende för personalen

Undersökningen visar att det finns förbättringsområden när det gäller:

 • Information om tillfälliga förändringar
 • Påverka tider
 • Att komma i kontakt med personalen

I undersökningen deltog 260 hemtjänsttagare och 99 boende på Tyresös vård- och omsorgsboenden.

– Först och främst vill jag tacka alla som tagit sig tid att svara på enkäten! Utifrån resultatet år 2022 var sociala aktiviteter, delaktighet och inflytande ett utvecklingsområde, som under årets undersökning nått ett högre betyg. Det är väldigt glädjande att se.

Resultatet från undersökningen ger oss möjlighet att utveckla våra tjänster och vår service, så att man ska känna sig så trygg, hörd och inkluderad som möjligt. Det är ett viktigt arbete som vi kommer fortsätta med under 2024, säger John Henriksson, förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen.

Källa: kolada.se Länk till annan webbplats.
Statistikdatabas som tillhandahåller statistik från olika källor. Här återfinns bland annat resultatet från Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”.

Direktlänk till Tyresö kommuns resultat i Kolada Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Marielle Landell
Senast uppdaterad: 27 november 2023