Nu kan du anmäla dig till höstens anhöriggrupper

I anhöriggrupperna får du träffa andra anhöriga i en liknande situation som din. Här får du råd och stöd, möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera olika utmaningar i vardagen. Anhöriggrupperna leds av Tyresö kommuns anhörigkonsulent.

Två unga kvinnor sedda bakifrån kramar en hund som sitter mellan dem.

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.tyreso.se/omsorg--stod/stod-for-anhoriga/anhoriggrupper.html