24 maj 2023

Utökat stöd till utsatta för sexuellt tvång eller våld

För Tyresöbor som är utsatta för sexuellt tvång eller våld, är prostituerade, har destruktiva sexuella beteenden, köper sexuella tjänster eller har erfarenhet av människohandel så finns det nu utökat stöd. Kommunen har ett avtal som innebär kostnadsfri tillgång till två specialistmottagningar i Stockholm.

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med kriminalvården, Polisen, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm tagit fram en strategi för att förebygga och bekämpa våld. Strategin omfattar ett flertal områden av sexuell karaktär - till exempel avvikande sexbeteenden, sugardejting, prostitution och sexuellt våld.

Stockholm stad bedriver verksamheter som vänder sig specifikt till de målgrupper som behöver stöd av specialister inom dessa områden – Mikamottagningen och KAST. Som ett led att uppfylla målen i strategin erbjuder staden länets övriga kommuner att få ta del av de insatser som mottagningarna tillhandahåller. Tyresö kommun är en av de kommuner som nappat, vilket innebär att även Tyresöbor kan få hjälp av mottagningarna utan kostnad.

– Vi är stolta över att ha kunnat skriva avtalet och erbjuda Tyresöborna de här specifika tjänsterna. Specialisterna på de två mottagningarna är mycket skickliga på sitt unika område. Genom samarbetet kan vi möta socialtjänstens ansvar att säkerställa insatser av hög kvalitet, säger Elin Rydberg, chef för Tyresö kommuns enhet för socialt stöd och skydd.

Båda mottagningarna tar emot vuxna från 18 år, och den som söker stöd har rätt att vara anonym. Mikamottagningen vänder sig till de som säljer sex, blivit våldtagna, skadar sig med sex eller är utsatta för människohandel för sexuella ändamål. KAST (köpare av sexuella tjänster) vänder till de som köper sex eller av sitt sexmissbruk eller tappat kontrollen över sin porrsurfing. Insatserna består främst av råd, stöd och samtal – båda verksamheterna arbetar också uppsökande och erbjuder anhörigstöd.

De som söker stöd kan gå via kommunen eller vända sig direkt till mottagningarna.

Här finns kontaktuppgifter och mer information om mottagningarna.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 24 maj 2023